Gęstożebrowe Stropy Teriva budzą coraz większe zainteresowanie zarówno wśród wykonawców jak i inwestorów.

Popularność zawdzięczają zaletom, do których zalicza się:

- minimalne nakłady inwestycyjne

- prosty sposób wykonania stropu ( bez użycia ciężkiego sprzętu montażowego )

- możliwość wznoszenia obiektów budownictwa mieszkaniowego i ogólnego z uwzględnieniem obciążenia użytkowego 1,5 – 5,0 kN/m2

- możliwość wykonywania stropów o rozpiętości do 7,20 mb w budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym oraz do 7,80 mb w budownictwie ogólnym

Produkowane w naszej firmie prefabrykowane gęstożebrowe belki stropowe uzyskały certyfikat wydany przez Instytut Techniki Budowlanej.

 

Parametry techniczne stropów TERIVA

 

Przeznaczenie stropu

 

Rodzaj stropu

Rozpiętość stropu [m]

Osiowy rozstaw belek [m]

Wysokość konstrukcyjna stropu [m]

Grubość nadbetonu [mm]

Ciężar konstrukcji stropu [kN/m²]

Budownictwo mieszkaniowe

TERIVA 4,0/1

2,4 ÷ 7,2*)

0,60

0,24

30

2,68

Budownictwo

użyteczn. publ.

TERIVA 6,0

2,4 ÷ 7,8

0,45

0,34

40

4,00

TERIVA 8,0

2,4 ÷ 7,2

0,45

0,34

40

4,00

 

Ilość belek, pustaków i betonu układanego na budowie niezbędna do wykonania 1 m² stropu

Rodzaj stropu

Belki
[m]

Pustaki
[szt.]

Beton monolityczny*)
[m³]

TERIVA 4,0/1

1,67

6,7

0,047

TERIVA 6,0

2,22

9,2

0,097

TERIVA 8,0

2,22

9,2

0,097